Wszystko w zieleń

2 posts for tag: "zieleń"
klomb iławka

Rośliny na zakręcie

Ulice w miastach, to jedno z najbardziej uczęszczanych i najbardziej zanieczyszczonych miejsc na świecie. Idealny krajobraz miejski, to krajobraz zielony. Wiadomo, najłatwiej i najtaniej założyć trawnik. Ale istnieją miejsca, gdzie pomimo wszelkich zabiegów i starań ogrodników, utrzymanie…

opuszczone miasto

Inne miasto?

Wsi spokojna Oka­zało się, że w trud­nych cza­sach naj­le­piej miesz­kać na wsi. Ludzie tłum­nie nie spo­ty­kają się na co dzień, bo nie mają czasu. Naj­wy­żej chwila pod skle­pem, czy na par­kingu. Dobrze też mieć mieć domek gdzieś w głu­szy,…