Wsi spokojna Oka­zało się, że w trud­nych cza­sach naj­le­piej miesz­kać na wsi. Ludzie tłum­nie nie spo­ty­kają się na co dzień, bo nie mają czasu. Naj­wy­żej chwila pod skle­pem, czy na par­kingu. Dobrze też mieć mieć domek gdzieś w głu­szy,…