Wszystko w praca

2 posts for tag: "praca"
rodzina

Moralność dla naszych dzieci

Ada, pra­cow­nica gastro­no­mii, od jakie­goś czasu zasta­na­wia się nad wyjaz­dem do Nie­miec. — Gdy­bym tylko miała oka­zje zła­pać dobrą robotę, taką jak mają u nas Ukra­ińcy, to od razu się pakuję i mnie nie ma. Prze­cież tyle sły­szało się…

kciuk w niewoli

Praca 50+, czyli ciężko o optymizm

Dlaczego osoby w średnim wieku mają problemy z zatrudnieniem? Aktywność zawodowa kobiet i mężczyzn powyżej 50 roku życia, pomimo niskiego bezrobocia, co roku spada. W 2018 roku zanotowano zmniejszenie o 78 tys. w stosunku do roku 2017. Tylko co…