Ada, pra­cow­nica gastro­no­mii, od jakie­goś czasu zasta­na­wia się nad wyjaz­dem do Nie­miec. — Gdy­bym tylko miała oka­zje zła­pać dobrą robotę, taką jak mają u nas Ukra­ińcy, to od razu się pakuję i mnie nie ma. Prze­cież tyle sły­szało się…